Jeden z nejčastějších mylných názorů pivních konzumentů se týká významu stupně piva. 81% dotázaných osob chybně uvedlo, že stupňovitost piva označuje obsah alkoholu v procentech (tzn. 10° pivo obsahuje 10 % alkoholu a 12° pivo obsahuje 12 % alkoholu). Již méně je rozšířen další chybný názor, že stupeň piva znamená dobu v týdnech, po kterou pivo zraje.

Jednoduše řečeno, udává obsah látek, které přejdou během výrobního procesu na varně ze sladu do roztoku – mladiny. Mladina je dále zakvašována pivovarskými kvasnicemi, proběhne proces kvašení a zrání, během kterého kvasnice přemění extrakt převážně na alkohol a oxid uhličitý.